VNEN

UY PHÁT


Thông tin dự án

Field: International TradeLocation: HCMC, VietnamLaunched in: December 2013

Dịch vụ cung cấp

Brand Consulting Sáng tạo logo Không gian thương hiệu Nhận diện thương hiệu Printing

Team

Account Exe: Nguyen Nguyen

Designers: Nguyen Nhat, Anh Khoa

GIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vn
Share
Share on Google+

Các dự án khác


 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn