VNEN

HP MART


Thông tin dự án

Field: MinimartLocation: HCMC, VietnamLaunched in: July 2013

Dịch vụ cung cấp

Brand Consulting Sáng tạo logo Stationary Print Ads

Team

Account Exe: Bao Hien

Designers: Nguyen Nhat; Anh Khoa

GIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vn
Share
Share on Google+

Các dự án khác


 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn