VNEN

VŨ TOÀN THÀNH


Thông tin dự án

Field: Thiết bị trang trí nội - ngoại thấtLocation: Biên Hoà, Đồng NaiLaunched in: June 2013

Dịch vụ cung cấp

Brand Consulting Sáng tạo logo Stationary Printing

Team

Account Exe: Bao Hien

Designers: Nguyen Nhat, Minh Quy

GIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vn
Share
Share on Google+

Các dự án khác


 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn