VNEN

RAFI


Thông tin dự án

Field: Plastic Rattan FiberLocation: Dĩ An, Bình DươngLaunched in: October 2013

Dịch vụ cung cấp

Sáng tạo logo Stationary Thiết kế bao bì Printing

Team

Account Exe: Bao Hien

Designer: Quoc Viet

GIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vn
Share
Share on Google+

Các dự án khác


 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn