VNEN

Quang Minh


Thông tin dự án

Field: ChemistryLocation: HCMC, VietnamLaunched in: May 2014

Dịch vụ cung cấp

Brand Consulting Sáng tạo logo Stationary

Team

Account Exe: Nguyen Nguyen

Designers: Kim Ty

GIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vnGIOBRAND.vn
Share
Share on Google+

Các dự án khác


 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn
 • GIOBRAND.vn